Ngoài danh sách Top 100 chúng tôi cũng tiến hành chọn ra Top 10 những sự kiện lịch sử của Old Trafford, kết quả sẽ được công bố vào tháng 2 năm sau. B