*Top 3 trận đấu có nhiều khán giả nhất của United tính đến thời điểm này đều diễn ra ở sân Maine Road, v Bradford Park Avenue (82.771 năm 1949), Arsenal (81.962 năm 1948) và Yeovil Town (81.565 năm 1949)